Frihed og betaling på specialdage

Hører du til social- og sundhedspersonalet, kan du læse om frihed og ekstra betaling 1. maj, 5. juni og 31. december.

Specialdage - kommunalt
Specialdage eller særlige dage som 1. maj, 5. juni og 31. december er ikke at betegne som søgnehelligdage, men er dage der i et vist omfang giver ret til frihed eller ekstra betaling.

På disse dage har du, hvis der er planlagt tjeneste på dagen, ret til frihed i størst muligt omfang mellem klokken 12.00 – 24.00 med løn, hvis det er foreneligt med arbejdspladsens behov.

Hvis du skal arbejde vil honoreringen for timerne mellem 12.00 – 24.00 blive med søndagstillæg.

Specialdage – Regionalt
Pr. 1. januar 2012 er 1. maj og 31. december specialdage eller særlige fridage. De er ikke at betegne som søgnehelligdage, men er dage der i et vist omfang giver ret til frihed eller ekstra betaling.

Den 31. december har du, hvis der er planlagt tjeneste på dagen, ret til frihed i størst muligt omfang mellem klokken 12.00 -24.00 med løn, hvis det er foreneligt med arbejdspladsens tarv. For 1. maj er det samme gældende fra dagtjenestens begyndelse til klokken 24.00.

Hvis du skal arbejde i ovennævnte tidsrum vil honoreringen for timerne være med søndagstillæg.