Løn under ferie - privatansatte

Løn under ferie
Når du holder ferie, får du enten din sædvanlige løn eller feriekort.

Det vil sige løn efter dit ugentlige timetal på ferietidspunktet. Lønnen er inklusive alle fast påregnelige tillæg, som du ville få efter din arbejdsplan, hvis du ikke holdt ferie.

Hvis du ikke har arbejdet i hele optjeningsåret hos nuværende arbejdsgiver skal du i evt. ferie skal du benytte tidligere optjent ferie eller feriekort.

Hvis du er timelønnet, optjener du en feriegodtgørelse er på 12,5 % af din løn i optjeningsåret.

Særlig feriegodtgørelse for funktionærer
Sammen med aprillønnen skal din arbejdsgiver udbetale en særlig feriegodtgørelse på 1,5 % af den løn, som du har haft i optjeningsåret. Du kan aftale, at overføre ferie

Som månedslønnet har du mulighed for at aftale med din arbejdsgiver at overføre den 5. ferieuge. Ferien kan overføres til det efterfølgende ferieår eller overføres til flere på hinanden følgende ferieår.

Det kræver, at du og din arbejdsgiver laver en skriftlig aftale inden udgangen af ferieåret.

Har du været forhindret i at holde din ferie på grund af barselsorlov eller langvarig sygdom, kan du aftale at overføre op til 5 ugers ferie eller få dem udbetalt.

Du kan få ferien udbetalt
Hvis du bliver forhindret i at holde din hovedferie (3 uger) inden 30. september, har du ret til at få løn under ferien eller feriegodtgørelsen udbetalt, uden at du holder ferien.

Bliver du forhindret
Bliver du forhindret i at holde resten af ferien inden 1. maj, har du også ret til at få ferien udbetalt, uden at den holdes.

Du skal anmode din arbejdsgiver om at få udbetalt feriepengene, da det ikke sker automatisk.