Ferierettigheder - privatansatte

Privat ansatte
For privatansatte gælder de samme principper for afholdelse af ferie som for ansatte i kommuner og regioner, selvom reglerne kan være udformet anderledes. Privatansatte har dog kun ret til 5 ugers ferie efter ferieloven, men der kan være indgået aftaler om ekstra feriefridage.

Hvornår kan du holde ferie?
Din arbejdsgiver skal så vidt muligt, tage hensyn til dine ferieønsker.

I praksis udarbejder du sammen med dine kolleger og leder en plan for fordelingen af ferien, men vær opmærksom på, at ferien altid skal godkendes af arbejdsgiver/leder.

Det gælder for både hovedferien og restferien.