Leif Vestbjerg-Nielsen arbejdsmiljøansvarlig i FOA Nordjylland
Leif Vestbjerg-Nielsen, Faglig sekretær i FOA Nordjylland.

Er der plads på arbejdspladserne?

En væsentlig del af at mindske overførelse af smitte er at skabe plads til andre og i den forbindelse har Arbejdsmiljøorganisationen et ansvar for at drøfte og behandle dette i forhold til f.eks. fællesrum, såsom personalerum i form af omklædning, kontorer, spiserum osv.

Der skal altså ses på at f.eks. ikke bør sidde og dokumentere samtidigt alle sammen, med mindre at man kan skabe en afstand på 1 – 2 meter. Husk i den forbindelse også at sprit alle overflader efter endt brug, sprit rat, gearstang m.v. af når en kollega skal overtage en tjenestebil osv.

Kan man med henvisning til Normens § 17 om hensynet til de ansattes sikkerhed og sundhed (liv, ære og velfærd) nægte at udføre arbejde på grund af risiko for smitte med Covid-19?

Det er arbejdsgivers ansvar løbende at kortlægge risikoen for, at medarbejdere kan blive udsat for påvirkninger, der kan skade deres sikkerhed eller sundhed. Hvis kortlægningen viser, at der er risici forbundet med arbejdet, er det arbejdsgivers pligt at iværksætte foranstaltninger, der så effektivt som muligt imødegår risikoen, herunder f.eks. gennem indretning af arbejdet, og følge Sundhedsstyrelsens råd om at mindske smitten.

Sundhedsstyrelsen har i sin ”Beskrivelse af kritiske funktioner” af 17. marts 2020 skrevet, at hvis de foranstaltninger, som skal hindre smittespredning ikke kan overholdes, fx grundet manglende værnemidler, skal den kritiske funktion ikke udføres, medmindre der er tale om livskritisk eller akut behandling.
Skulle en sådan situation opstå skal medarbejderen straks underrette sin leder og straks henvende til AMR og TR, og AMR og TR skal straks tage kontakt til FOA Nordjylland, som vil tage over på sagen.

Skulle du have brug for svar for at kontakte os på et andet tidspunkt ud over dette, så finder du kontaktoplysninger til politisk ledelse her på siden.