Leif Vestbjerg-Nielsen arbejdsmiljøansvarlig i FOA Nordjylland
Leif Vestbjerg-Nielsen, Faglig sekretær i FOA Nordjylland.

Ansatte med pårørende i en særlig risikogruppe

Et særligt spørgsmål i relation til sikkerhed og sundhed, som optræder i forbindelse med Covid-19, er hensynet til den ansattes pårørende, som den ansatte deler bolig med.

Der er tale om to situationer. Dels den situation, hvor den ansatte går på arbejde fx på et hospital og via sit arbejde kan risikere at bringe smitte med Covid-19 med hjem til sin samlever/ægtefælle eller barn, som er i særlig risikogruppe. Dels den situation hvor den ansatte er dagplejer og derfor udfører arbejdet i eget hjem, hvor de børn, der skal passes, og deres forældre er mulige smittebærere, der kan bringe smitten ind i hjemmet til samlever/ægtefælle eller barn, som er i særlig risikogruppe.

De ovenfor nævnte regler om hensynet til den ansattes sikkerhed og sundhed (liv, ære og velfærd) finder vi at ikke gælde hensynet til de ansattes nærmeste og risikoen for smitte af samlever/ægtefælle eller barn.
Det vil derfor ikke være FOAs anbefaling, at en kollega nægter at udføre sit arbejde med henvisning til risikoen for, at der bliver bragt smitte til det sårbare medlem af husstanden.
En kollega bør i en sådan situation rette henvendelse til AMR/TR/FOA Nordjylland med henblik på en drøftelse med arbejdsgiver af, hvordan en smittespredning kan undgås, eksempelvis hvis der er mulighed for at kunne udføre andet arbejde eller arbejde et andet sted.

Sundhedsstyrelsen har skrevet om ansatte med pårørende i risikogruppen.

Læs mere om særlige risikogrupper