Leif Vestbjerg-Nielsen arbejdsmiljøansvarlig i FOA Nordjylland
Leif Vestbjerg-Nielsen, Faglig sekretær i FOA Nordjylland.
Foto: Inge-Marie Krøier

Arbejdsmiljø og Covid-19

Vi er klar over at I modtager mange informationer i øjeblikket, men vi håber, at I kan finde tid til at læse informationer som har et særligt fokus på arbejdsmiljøet i relation til Covid-19.

Vi modtager løbende informationer og nyhedsbreve fra jer ude i kommunerne eller fra Region Nordjylland. I den forbindelse gennemgår vi de informationer og kommenterer på relevante områder, herunder hvis der er noget i forhold til arbejdsmiljøet. Har du et spørgsmål til arbejdsmiljøet, så er du meget velkommen til at kontakte os. Se kontaktoplysninger her på siden.

 

Du kan evt. også finde svar her:

 

 Spørgsmål og svar om corona-situationen og dit arbejde

 Arbejdstilsynet

 

Sundhedsstyrelsen

  


Psykosocialt beredskab 

En del kommuner og region Nordjylland har etableret et psykosocialt beredskab for deres medarbejdere... læs mere her:

Psykosocialt beredskab

 


Anmeldelse af arbejdsskader
Alle formodede og konstaterede erhvervssygdomme skal anmeldes. Der er således mulighed for at anmelde Covid-19 som enten en ulykke (ulykker er noget der er sket her og nu eller indenfor et tidsrum på 5 dage) påvirkninger ud over 5 dage skal anmeldes som erhvervssygdomme.
Ulykker skal anmeldes af arbejdsgiver og erhvervssygdomme skal anmeldes af lægerne. Nogle arbejdsgivere siger måske at de ikke vil anmelde det som en ulykke og skulle I have kollegaer der er smittede med covid-19, så anbefaler vi at disse anmeldes. Det er dog skadelidte som skal bevise at man er smittet via sit arbejde.
Har du kollegaer som ikke kan få anmeldt det som en arbejdsskade (enten som en ulykke eller en erhvervssygdom), så er de velkommen til at kontakte os, da vi også har mulighed for at anmelde det.

 

Husk at anmelde coronasmitte som en arbejdsskade 

 

Til orientering, så er vi alle medlemmer behjælpelig med arbejdsskadesager, generelt og det vil sige alle typer af arbejdsskader, herunder fysisk- og/eller psykisk vold.Værnemidler
Vi modtager enkelte henvendelser om at der er mangel på værnemidler og derfor opfordres alle til at udvise hensyn omkring brug af værnemidler, men lad mig slå en ting fast, og det er, hvis der er mistanke om en borger eller et barn er smittet med covid-19, så skal der anvendes værnemidler og i øvrigt skal alle de udmeldte forskrifter fra Sundhedsstyrelsen følges, på samme måde, som hvis der er tale om øvrige smitsomme sygdomme.

 


Fravigelse af hviletids- og fridøgnsbestemmelserne
Arbejdstilsynet har besluttet at fravigelse af bestemmelserne om nedsættelse af den daglige hviletid og fridøgn, med henvisning til covid-19, er forlænget til d. 10. maj 2020. Der kan læses mere om det via link nedenfor. Endvidere er der beskrevet hvordan man kan dokumentere en fravigelse af bestemmelserne.

 

Spørgsmål og svar om coronasmitte


Er der plads på arbejdspladserne?
En væsentlig del af at mindske overførelse af smitte er at skabe plads til andre og i den forbindelse har Arbejdsmiljøorganisationen et ansvar for at drøfte og behandle dette i forhold til f.eks. fællesrum, såsom personalerum i form af omklædning, kontorer, spiserum osv.

 

  Er der plads nok på arbejdspladserne?


Risikogrupper

Hvordan er jeg stillet i forhold til mig selv, hvis jeg er i risikogruppen?
Vi får også spørgsmål om, hvilke rettigheder man har som ansat, hvis man tilhører en særlig risikogruppe, fx har KOL eller er gravid før 28. graviditetsuge. Du kan læse mere herom i senest opdaterede vejledning (8/4-2020) om medarbejdere i sundheds-, social- og ældresektoren, der tilhører særlige risikogrupper.

 

 Læs om særlige risikogrupper


Gravide
Sundhedsstyrelsen har skærpet deres vejledning i relation til gravide ansatte, således at det nu er anbefalingen, at gravide i uge 28 (uge 28+0) sygemeldes, medmindre de kan arbejde hjemmefra.

 

Læs mere om gravide her

 


Ansatte med pårørende i en særlig risikogruppe
Et særligt spørgsmål i relation til sikkerhed og sundhed, som optræder i forbindelse med Covid-19, er hensynet til den ansattes pårørende, som den ansatte deler bolig med.

Læs mere om pårørende i en særlig risikogruppe


Med venlig hilsen Leif Vestbjerg-Nielsen, Faglig sekretær

Kontakt

Faglig hotline efter normal telefontid

Telefon: 46971250 

  • Mandag: 15-20
  • Tirsdag: 15-20
  • Onsdag: 15-20
  • Torsdag: 17-20

 

 

Spørgsmål og svar

Får man løn, hvis man bliver sendt hjem i karantæne?