Danske pengesedler
Få økonomisk tilskud til uddannelse via Omstillingsfonden
Foto: Colourbox

Omstillingsfonden

Få økonomisk tilskud til uddannelse via Omstillingsfonden

Vil du dygtiggøre dig på akademi- eller diplomniveau, kan du få dækket udgifter op til 10.000 kr. pr. kalenderår frem til og med 2022.

Fakta om omstillingsfonden
Omstillingsfonden er et resultat af Trepartsaftalen, som blev indgået i oktober 2017. Der afsættes 65 millioner kroner årligt og midlerne uddeles efter først-til-mølle-princippet. Hvis du er i beskæftigelse, kan du omkostningsfrit tage moduler på akademi- eller diplomniveau for op til 10.000 kr. pr kalenderår. Midlerne kan søges til alle godkendte akademi- og diplomuddannelser.

Hvem kan få andel i midlerne?
For at få andel i midlerne skal du være i job og herunder ufaglært eller faglært – altså have gymnasial uddannelse eller erhvervsuddannelse som højeste uddannelse. Enkelte eller flere beståede akademi- eller diplomfagmoduler opfattes ikke som en hel videregående uddannelse, så længe du ikke har gennemført en hel uddannelse.

Måske er det gratis for dig?

Hvis deltagerbetalingen på modulet er under 10.000 kr., betyder det, at det er helt gratis for dig at videreuddanne dig inden for det felt, du ønsker. Der er forskel på, hvad de enkelte moduler koster, og skulle modulets deltagerbetaling overstige 10.000 kr. vil du blot blive faktureret for det resterende beløb.

Uddannelsesinstitutioner søger midler for dig

Det er nemt for dig at få dækket dine udgifter til akademi- eller diplommoduler. Du skal ved tilmelding registreres som privat betaler, da virksomheder ikke kan få tilskud fra Omstillingsfonden.
Det er uddannelsesinstitutionen, der skal søge Omstillingsfonden om midler. Du skal underskrive en tro- og love-erklæring, der bekræfter rigtigheden af oplysninger om uddannelsesbaggrund, beskæftigelsessituation og tidligere tilskud fra Omstillingsfonden samme år.

Du kan læse mere om fonden her:

Mere om omstillingsfonden

Omstillingsfondens samspil med Den Kommunale Kompetencefond og Den Regionale Kompetencefond
Tilskud fra Omstillingsfonden skal ikke være en hindring for at søge tilskud i kompetencefondene på FOAs områder.

Tilskud til transport
Hvis der er opnået nedsat deltagerbetaling gennem Omstillingsfonden, kan der derfor som udgangspunkt søges til resten af deltagerbetalingen samt evt. transport og materialer i kompetencefondene
Det betyder også, at uddannelse som hovedregel stadig foregår i arbejdstiden, hvis der skal gives tilskud fra kompetencefondene.

Vil du vide mere?
Kontakt FOA Nordjyllands uddannelseskonsulent Jytte Binderup-Ernstsen, hvis du har brug for at vide mere om dine muligheder.

Senest redigeret den 07.01.2022