Den statslige kompetencefond

Statsansatte på FOA-overenskomst kan som udgangspunkt søge 25.000 kr. pr. kalenderår pr. ansøger.  Der skal være en arbejdsgivermedfinansiering i forbindelse med aktiviteten.

Formål med fonden
Formålet med fonden er at fremme og understøtte de statslige arbejdspladsers kompetenceudviklingsindsats og sikre medarbejderne et øget kompetenceniveau til gavn for både arbejdspladsernes opgaveløsning og medarbejdernes udviklingsmuligheder på arbejdsmarkedet.

Fondens anvendelse
Følgende betingelser skal være opfyldt for at få godkendt en ansøgning:

 • Aftale indgås mellem medarbejder og leder via udviklingssamtale- og plan
 • Er du under FOAs overenskomst på statens område kan du søge om 25.000 kr. pr. kalenderår (undtaget er elever/lærlinge)
 • Der skal være en arbejdsgivermedfinansiering fx i form af dækning til udgifter som arbejdstid og/eller den aktivitet, der søges støtte til
 • Støtten skal være et supplement til øvrig kompetenceudvikling på arbejdspladsen
 • Aktiviteter der ikke er på positivlisten kan undtagelsesvist søges, hvis de i øvrigt opfylder betingelserne for støtte

Hvilke uddannelser kan der søges støtte til?

 • Forberedende voksenundervisning (FVU)
 • Ordblindeundervisning (OBU)
 • Realkompetenceafklaring / IKV
 • Almen voksenuddannelse (AVU)
 • Højere forberedelseseksamen (HF) 
 • Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)
 • Akademiuddannelser (modul)
 • Diplomuddannelse (modul)
 • Voksenunderviseruddannelse
 • Moduler, som udbydes som enkeltfag på tompladsordning på professionsbachelor-, bachelor- og kandidatuddannelser

Læs mere her: