Den kommunale Kompetencefond

Kommunalt ansatte på FOAs overenskomstområder kan søge 30.000 kr. inden for en 12-måneders periode. Pengene skal bruges til efter- og videreuddannelse og kræver, at arbejdsgiveren medfinansierer tyve procent af det søgte beløb.

Bemærk, at der ikke kan søges penge til erhvervsuddannelser som for eksempel social- og sundhedshjælperuddannelsen.

FOAs positivliste over forhåndsgodkendt efter- og videreuddannelse:

  • Forberedende voksenundervisning (FVU)
  • Almen voksenuddannelse (AVU)
  • Højere forberedelseseksamen (HF)
  • EUD-GVU (kun transport og materialer mv)
  • Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)
  • Videregående voksenuddannelse (VVU/akademiuddannelser)(moduler af eller hel uddannelse)
  • Diplomuddannelse (moduler af eller hel uddannelse)
  • Masteruddannelse (moduler af eller hel uddannelse)
  • Voksenunderviseruddannelse
  • Anden kompetencegivende uddannelse, som parterne kan blive enige om.

Øvrige ansøgninger behandles konkret af parterne.

Læs mere her: