Den regionale kompetencefond

Regionalt ansatte på FOAs overenskomstområder kan søge 25.000 kr inden for en 12-måneders periode. Pengene skal bruges til efter- og videreuddannelse.

FOAs positivliste over forhåndsgodkendt efter- og videreuddannelse:

  • Forberedende voksenundervisning (FVU)
  • Almen voksenuddannelse (AVU)
  • Højere forberedelseseksamen (HF)
  • Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)
  • Videregående voksenuddannelse (VVU/akademiuddannelser) (moduler af eller hel uddannelse)
  • Diplomuddannelse (eller -moduler)
  • Masteruddannelse (eller -moduler)
  • Voksenunderviseruddannelse
  • Kompetenceudvikling, som udvikles og gennemføres internt i regionerne

Læs mere her:

Senest redigeret den 07.05.2021