Jobrotation - en ufattelig god idé

Hvad er et jobrotationsprojekt?

FOA Nordjylland rådgiver dig gerne om jobrotation - det er dog jobcentret der varetager udbetaling og administrerer ordningen efter den gældende lovgivning.

Et rotationsprojekt går ud på… 

 • At en medarbejder går på efteruddannelse eller EUV1 uddannelse med sædvanlig løn.
 • At der som erstatning ansættes en vikar (jobrotationsmedarbejder) på overenskomstmæssig løn og ansættelsesvilkår.
 • At arbejdsgiver modtager jobrotationsydelse fra jobcentret.

Satser i 2022 

 • I 2022 er timesatsen 193,11 kr. pr. time.
 • Den ledige, som er del af et rotationsprojekt sat i værk i 2021-2022, kan være i et projektet i op til 9 måneder.
 • Den udvidede projektperiode er en del af en forsøgsordning - endnu ved vi ikke om ordningen får lov til at fortsætte.
 • I 2023 kan man som udgangspunkt være jobrotationsvikar i op til 6 måneder.

Lovgivningsmæssige krav/mulighed

 • At det er en allerede ansat, som tilbydes uddannelse.
 • Man behøver ikke ansætte rotationsmedarbejder til nøjagtig samme job som medarbejder har
 • At man ikke behøver ansætte vikar i nøjagtig samme periode, som medarbejderen er på uddannelse, der skal blot være et vist overlap.

Fordele for din arbejdsplads

 • At få medfinansieret en uddannelsesaktivitet.
 • At få et godt rekrutteringsredskab.
 • At få en samlet kompetenceudvikling.

Fordele for dig som medarbejder 

 • At få en uddannelse med sædvanlig løn.
 • At deltage i uddannelser, der normalt ikke er støtteberettigede
 • At opnå bedre muligheder på arbejdsmarkedet.

Fordele for ledige

 • At komme i job, at få erfaring, at kunne søge de interne jobs, at få bedre muligheder på arbejdsmarkedet.
 • Dagpengeuret sættes i stå.

Fordele for virksomheden

 • Som virksomhed vil I modtage støtte til at uddanne en medarbejder, såfremt I tilrettelægger det som jobrotation. Der kan i princippet fås jobrotationsstøtte til næsten alle uddannelser. De fleste erhvervsuddannelser er undtaget - dog kan man opnå støtte til fx uddannelsen til pædagogisk assistent, hvor der gives merit til al praksiserfaring (i perioden 2019-2022).

Nye muligheder for jobrotation

Hvis I er nysgerrige nu, deltager FOA Nordjylland gerne i et møde og fortæller om mulighederne.

Lyst til at vide mere?
Kontakt konsulent Jytte Binderup-Ernstsen i FOA Nordjylland.