Social-og sundhedsuddannelserne

Social-og sundhedsuddannelserne

På social- og sundhedsuddannelserne lærer du at hjælpe og pleje ældre, syge og handicappede mennesker, som ikke kan klare sig selv.

Du får desuden en grundlæggende viden om at give både praktisk og personlig hjælp. Du lærer om sygepleje- og omsorgsopgaver, og om hvordan du kan planlægge aktiviteter, der styrker helbredet og forhindrer sygdomme. Du lærer også at evaluere dine arbejdsprocesser.

Du kan læse til enten social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent, da der i dag er tale om to selvstændige uddannelser med hver sin unikke faglige profil.

  • Som social- og sundhedshjælper opnår du viden og færdigheder inden for professionel omsorg, pleje og praktisk hjælp i et rehabiliterende perspektiv inden for det primærkommunale område.

  • Som social- og sundhedsassistent opnår du viden og færdigheder inden for professionel helhedsorienteret sygepleje og rehabilitering i samarbejde med borgere og patienter med grundlæggende behov i et tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde i det nære og det sammenhængende sundhedsvæsen.

    Er du uddannet hjælper og ønsker du at blive social- og sundhedsassistent, vil der være mulighed for at få en standardmerit på uddannelsen.

 SOSU STV

 SOSU Nord

 

Om social- og sundhedsuddannelserne