Lov om erhvervsuddannelse

I de første tre måneder af din praktikperiode skal du være opmærksom på, at du er omfattet af en prøvetid. Arbejdsgiveren kan opsige dig med 14 dages varsel og du kan selv sige op med en dags varsel i prøvetiden.

Er du usikker på dit uddannelsesforløb og påtænker din arbejdsgiver at ophæve din uddannelsesaftale, opfordrer vi dig til at kontakte FOA Nordjylland.

FOA Nordjyllands faglige medarbejdere kan:

  • lave aftaler om forlængelse af din uddannelse
  • være din bisidder, hvis du bliver kaldt til møde med din arbejdsgiver 
  • være med til at fastholde dig i uddannelsesforløbet
  • være din sparringspartner under dit uddannelsesforløb

Er du i tvivl om dine rettigheder, opfordrer FOA Nordjylland dig til at kontakte din tillidsrepræsentant.

Alternativt kan du kontakte FOAs faglige medarbejdere i fagforeningshusene i Aalborg eller Thisted.