Workshop om medicinhåndtering

Vil I øge medicinsikkerheden på jeres botilbud

Så kom med til en spændende heldagsworkshop, hvor I får viden og inspiration til medicinhåndtering. I får også mulighed for at arbejde med jeres egne udfordringer og lave en plan for forbedringer. Workshoppen er gratis og henvender sig til social- og sundhedsfagligt personale. Skynd jer at tilmelde jer - der er begrænset antal pladser!

Info om arrangementet

Tid: til
Sted: Hotel Milling Viaduktvej 28, 5500 Middelfart
Målgruppe: Personale fra kommunale botilbud. En forudsætning for deltagelse er, at der deltager minimum to personer fra samme botilbud. Vi anbefaler deltagelse af såvel social- som sundhedsfagligt personale fra samme botilbud. Vi opfordrer til, at der minimum deltager en leder og en medarbejder fra hvert botilbud.
Pris: Det er gratis at deltage. Der serveres morgenmad og frokost. Deltagere betaler selv transport.

Vælg mellem 24. og 25. januar 2024 kl. 10-16 (morgenmad kl. 9.30)

  • Det er gratis at deltage. Der serveres morgenmad og frokost.
  • Deltagere betaler selv transport.
  • Deadline for tilmelding er 4. december 2023 - Send mail til dsh@patientsikkerhed.dk

Undervisere
Dagen faciliteres af to konsulenter fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed i samarbejde med to personer fra et botilbud, der har deltaget i Medicinsikre botilbud.

Læs mere om workshoppen og tilmeld dig her