Valgarrangement m/borgmesterkandidaterne i Jammerbugt Kommune

Hvad tænker du om, at der bør sikres 1) velfærd til fremtiden? 2) job og uddannelse til alle? og at 3) fusk og fupfirmaer skal stoppes?

FH Jammerbugt holder et spændende valgarrangement med borgmesterkandidaterne i Jammerbugt Kommune, Mogens Gade (V) og Diane Aarestrup (A), hvor vi sammen vil drøfte disse aktuelle spørgsmål.

Kom og lyt og stil spørgsmål.

Info om arrangementet

Tid: til
Sted: Sport & Kulturcenter Brovst, Damengvej 2, Brovst
Målgruppe: FOA Nordjyllands faglige medlemmer i Jammerbugt Kommune.

Velkommen til valgmøde Brovst

Hvad tænker du om, at der bør sikres

  1. Velfærd til fremtiden?
  2. Job og uddannelse til alle?
  3. Fusk og fupfirmaer skal stoppes?

Tilmelding senest 1. oktober 2021 kl. 12

Tilmelding til spisning skal ske på mail til Line Frejlev line@fh-nordjylland.dk senest fredag d. 1. oktober inden kl. 12.00

Vi vil glæde os til at se jer til en spændende aften med gode drøftelser om Jammerbugt Kommunes fremtid. Så tag gerne dine nærmeste eller bekendte med til denne begivenhed, som står i sammenholdets navn! Ønsker du at læse mere om FHs mærkesager og klargøre dine gode input, kan du kigge nærmere her:

https://stemforfaellesskabet.dk/

Om mødet
Den 6. oktober holder FH Jammerbugt et spændende valgarrangement med borgmesterkandidaterne i Jammerbugt Kommune, Mogens Gade (V) og Diane Aarestrup (A), hvor vi sammen vil drøfte disse aktuelle spørgsmål. Aftenen vil blive bygget op omkring disse tre temaer, som Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) har fokus på ved dette års Kommunal- og regionsrådsvalg. Hvert tema vil blive behandlet for sig, hvor hver af kandidaterne vil indlede med et kort oplæg. Det vil være muligt at stille spørgsmål undervejs – så du skal endelig ikke holde dig tilbage med dine gode input og tanker!

Herudover vil det også være muligt at stille spørgsmål via en ”postkasse”, opsat ved indgangen, inden arrangementet starter.

Laust Høgedahl, som er forsker ved Aalborg Universitet, vil være ordstyrer under arrangementet. Selve arrangementet vil blive Live Streamet via FH Nordjyllands Facebookside – her vil det også være muligt at stille spørgsmål til de to kandidater.

Det hele vil finde sted 6. oktober, kl. 17.30-19.30 ved Brovst Sport og Kulturcenter, Damengvej 2, 9460 Brovst. Efter arrangementet, vil der være GRATIS spisning for dem, som har lyst, og under arrangementet vil der være en øl og en vand. 

Vel mødt - FH Jammerbugt


Kort info om kommunale og regionale valg

Valg af medlemmer til kommunalbestyrelser og regionsråd skal ifølge den kommunale og regionale valglov holdes hvert fjerde år.

Hvornår er der valg? 
Det kommunale og regionale valg finder altid sted den tredje tirsdag i november i valgåret. 

Det næste kommunale og regionale valg holdes tirsdag den 16. november 2021. Medlemmerne af kommunalbestyrelser og regionsråd vælges for 4 år. Valgperioden regnes fra 1. januar, og samtlige medlemmer afgår den 31. december i det år, hvor nyvalg har fundet sted. Mandaterne bortfalder således først, når nyvalg har fundet sted.