Støttedemo for børn og unge i Aalborg

Bevægelsen for Børn & Unge kalder til OprørPåTværs og markerer det med en demonstration i Aalborg.

Demonstrationen er opstået som en reaktion af at for mange børn og unge mistrives. Den stigende mistrivsel er et klart signal til os voksne om, at børn og unge er under stort pres. Der er brug for handling. Hvis du mener der skal investeres i børn og unges trivsel, så mød op til demonstration.

Info om arrangementet

Tid: til
Sted: Tolbod Plads (Ved de små springvand - tæt på havnen), Aalborg
Målgruppe: Alle der ønsker at forbedre trivslen blandt børn og unge.
Bevægelsen for Børn & Unge kalder til OprørPåTværs og markerer det med en demonstration i Aalborg!

 

Folketingsvalget skal have afgørende, positiv betydning for børn og unges trivsel på kortere og længere sigt. Vi laver støttedemonstration i Aalborg samme dag som demoen foran Christiansborg.

Program 
Tjek program og listen med med foreninger og partier, der bakker op om budskabet og demonstrationen.

Program mv (Facebook) 


Sted:

Demonstrationen foregår på Toldbod Plads i Aalborg, lige ved de små springvand, tæt på havnen