Sexualitet i forhold til borgere i ældreplejen og psykiatrien

Hør bl.a. hvordan du kan italesætte seksualiteten overfor borgeren, de pårørende og dine kolleger.

Info om arrangementet

Kursusnummer: 9741172426
Tid: til
Sted: FOA Nordjylland, Østerport 2, Aalborg
Målgruppe: Gratis for faglige FOA-medlemmer.
Ledige pladser 54
Tilmeldingsfrist: Tilmeldingsfristen er udløbet

Foredraget vil fokusere på hvilke seksuelle udfordringer og dysfunktioner denne målgruppe af borgere har, og hvilken rolle medarbejderne i den forbindelse kan have.

  • hvordan personalet kan blive bedre til at passe på sig selv og hvordan der kan sættes grænser skarpt op.
  • hvordan vi bliver bedre til at læse den enkelte borgers signaler og seksuelle behov, så vi kan forebygge at de kommer i en situation hvor de kommer til at overskride egne eller andres grænser.
  • hvornår man er udsat for et overgreb fra en borger og hvordan man i personalegruppen bliver bedre til at tackle de overgreb der sker.
  • hvilke muligheder medarbejderen har for at få et eventuelt overgreb bearbejdet.
  • hvordan I kan italesætte seksualiteten over for borgeren, dennes pårørende og jeres kollegaer, uden af skulle overskride egne eller andres grænser.

Aftenen indeholder både teoretiske oplæg, cases og diskussioner samt øvelser mm. Og vil foregå i en uhøjtidelig og varm atmosfære med plads til grin, røde kinder og alvorlige samtaler.

Foredragsholder: Else Olesen 

Om Else Olesen

http://elseo.dk