PenSam pensionsmøde - online

Når du nærmer dig pensionsalderen, er det en rigtig god idé at få overblik over, hvilke muligheder du har. Derfor inviterer vi alle, der fylder 59 år, til seniormøde. Alle på 59 år og derover er velkomne til at deltage.

Info om arrangementet

Tid: til
Sted: Mødet foregår online.
Målgruppe: Alle medlemmer som er 59 år eller derover.

Mødet foregår online og varer ca. 1,5 time og alle kan deltage nemt via et klik på et link. Din ægtefælle/samlever er også velkommen til at deltage. På mødet kan du se og lytte med samt stille spørgsmål. De andre deltagere kan ikke se dig.

På mødet får du information, tips og inspiration til at planlægge din pension.

Tilmeld dig her

På mødet kommer vi bl.a. rundt om emnerne:

  • Hvor, hvornår og hvordan vil du leve seniorlivet
  • Muligheder i pensionsordningen
  • Efterløn
  • Tidlig pension
  • Folkepension
  • ATP og LD
  • Nedsparring i ejerbolig som en del af din pensionsøkonomi.

Der tages forbehold for ændringer.

Mødelederne vil være rådgivere fra PenSam Pension og PenSam Bank.

Som forberedelse til mødet, er det en god idé, hvis du inden mødet har været logget ind på pensionsinfo.dk, så du har et overblik over, hvad du har af pensioner.

Vi holder møder i både forår og efterår.