TR-valg for tekniske servicemedarbejdere på skoleområdet i Aalborg Kommune

Mød op og vælg din kommende tillidsrepræsentant og suppleant, hvis du er FOA-medlem ansat inden for overenskomsten for tekniske servicemedarbejdere og ejendomsserviceteknikere.

Info om arrangementet

Kursusnummer: 9745-212469
Tid: til
Sted: FOA Nordjylland, Østerport 2, Aalborg
Målgruppe: Tekniske servicemedarbejdere på skoleområdet i Aalborg kommune
Ledige pladser 52
Tilmeldingsfrist: Tilmeldingsfristen er udløbet

Valg af FOA-tillidsrepræsentant og suppleant

Dagsorden

  1. Velkomst v/ TR og FOA
  2. Valg af TR (Per Larsen modtager genvalg) og Suppleant (Lars Bo Larsen modtager genvalg)
  3. Eventuelt

Kandidater: Kandidater stiller op på selve mødet.

  • TR Per Larsen modtager genvalg.
  • TR suppleant Lars Bo Larsen modtager genvalg.

Hvem kan opstille? Det kan FOA medlemmer ansat inden for overenskomsten for Tekniske servicemedarbejdere og Ejendomsserviceteknikere og som har haft mindst ½ års tilknytning til kommunen. 

Hvordan stemmer man? Der stemmes ved personligt fremmøde på dagen.

Hvem kan stemme?  Alle ansatte på overenskomsten for Tekniske - Servicemedarbejdere, kan stemme. 

Valgperioden:

Valgperioden er 4 år medvirkning fra 1. jan. 2022 til 31. dec. 2025.


Vel mødt

Lars Bo Larsen, TR suppleant

 


 Retningslinjer for valg af TR på det offentlige område