EU-valgdebat med spidskandidater 8. maj i Aalborg

EU-valget 2019 er blevet kaldt det vigtigste i EU's historie. Foran os venter udfordringer som klimaforandringer, håndtering af flygtninge, skattesnyd, Brexit, ulighed, handelskriser og sikkerhed i EU. Bliv klogere på EU-Parlamentet og hør, hvad politikerne vil arbejde for.

Info om arrangementet

Tid: til
Sted: Aalborg Hovedbibliotek, Rendsburgsgade 2, Aalborg
Målgruppe: Alle er velkomne - kom og stil dine spørgsmål!

DET ER GRATIS AT DELTAGE, MEN HUSK AT TILMELDE DIG HER:

https://deo.dk/debatmoeder/jyllandfyn/2019-foraar/moed-din-eu-kandidat-i-aalborg/

Et mere socialt EU? Et grønnere EU? Mere vækst i EU? Eller et Danmark tættere på kernen af EU-samarbejdet?

Stil forslag og præg deres arbejde.

I panelet deltager 

  • Rina Ronja Kari, Folkebevægelsen mod EU (FB)
  • Morten Helveg Petersen, Det Radikale Venstre (RV)
  • Nikolaj Villumsen, Enhedslisten (EL) 
  • Erik Poulsen, Venstre (V) 
  • Jan Kristoffersen, Alternativet (ALT) 
  • Morten Klessen, Socialdemokratiet (S) 
  • Margrete Auken, Socialistisk Folkeparti (SF)
  • Pernille Weiss, Konservative (K) 

Til mødet er alle opstillingsberettigede partier inviteret til at deltage i panelet.

Valgmødet indledes med et kort oplæg af DEOs debatchef Caroline Bindslev, der fortæller om EU-Parlamentet og valgets store spørgsmål.

Herefter er der debat med kandidaterne med tid til at stille spørgsmål og gå i dybden med de politiske emner.

Valgmødet er også at finde på Facebook 

https://www.facebook.com/events/318321068819904/