Lyttemøde om psykiatri - 25. oktober 2017

Byråds- og regionsrådskandidater er inviteret til at komme og lytte til virkelighedens erfaringer fra psykiatrien.

Info om arrangementet

Tid: til
Sted: FOA Nordjylland, Østerport 2, Aalborg
Målgruppe: Arrangementet er gratis og åbent for alle interesserede, som ønsker at overvære eller deltage i debatten.

Af hensyn til forplejning er tilmelding nødvending!

aalborg@bedrepsykiatri.dk

Tilmeldingsfrist: 18-11-2017

Målgruppe: Arrangementet er gratis og åbent for alle interesserede, som ønsker at overvære eller deltage i debatten.

Bliv klogere p sammenhænge og kvalitet i psykiatrien i Region Nordjylland
Kom med til en debataften, hvor vi inviterer politikerne til at blive klogere på sammenhænge, inddragelse og kvalitet i psykiatrien i Region Nordjylland. Som optakt til valget den 21. november har vi inviteret de nordjyske byråds- og regionsrådskandidater til at komme og lytte til virkelighedens erfaringer fra psykiatrien. Mødet sætter spot på de udfordringer, som mennesker med psykiatriske lidelser og deres pårørende oplever igennem et sygdomsforløb. Hvordan kan politikerne være med til at skabe bedre rammer for dem?

Forplejning
Der serveres sandwich, kaffe, the og vand.

Program

  • Velkomst ved aftenens ordstyrer.
  • Gode og dårlige historier
  • Pårørende og patienter præsenterer deres personlige erfaringer fra forløb i psykiatrien i Nordjylland, fortalt af medlemmer og frivillige fra BEDRE PSYKIATRI Aalborg.

Paneldebat: Kvalitet i psykiatrien fra A til Z

Panelet kommer med bud på fokusområder i samarbejdet mellem kommune og region, inddragelse af patienter og pårørende samt kvalitet i psykiatrien.

Paneldeltagere

  • Kristian Gaardsøe, FOA Nordjylland
  • Jytte Wester, DSR Nordjylland
  • Peter Kristensen, SL Nordjylland
  • Allan Busk, 3F Aalborg
  • Landsformand Bedre Psykiatri, Birgit Elgaard

På vegne af FOA Nordjylland, DSR Nordjylland, SL Nordjylland, 3F Aalborg & Bedre Psykiatri, Aalborg.