Lær din lønseddel at kende - Thisted og Morsø

Lær din lønseddel at kende - Og få kendskab til arbejdstidsaftalen

Info om arrangementet

Kursusnummer: 9745232408
Tid: til
Sted: FOA Nordjylland, Sydhavnsvej 13, 1. sal, Thisted
Målgruppe: Faglige FOA-medlemmer ansat på døgnarbejdstidsaftalen i Thisted og Morsø Kommune. Social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, hjemmehjælpere, sygehjælpere, beskæftigelsesvejledere, plejehjemsassistenter, social- og sundhedselever, social- og sundhedspersonale uden grunduddannelse + omsorgs- og pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter samt elever samt husassistenter.
Ledige pladser 11
Tilmeldingsfrist: Tilmeldingsfristen er udløbet

Hvad lærer du?

  • Kan du tjekke din lønseddel og arbejdstidsopgørelse for fejl og mangler?
  • Vil du være sikker på at der udbetales korrekt når du oplever ændringer i din vagtplan? 
  • Har du lyst til at lære at gennemskue det der står på din lønseddel? 
  • Kender du de arbejdstidsregler der gælder for din ansættelse? 

Hvem underviser
FOA Nordjyllands eksperter fra Løn og ansættelse vil grundigt gennemgå et sæt lønsedler, saldo- og arbejdstidsopgørelser. Herunder vil du blive oplyst om, hvad der er vigtigt at være opmærksom på i forhold til lønsedlen og arbejdstidsopgørelsen. Der vil ligeledes være en gennemgang af de vigtigste bestemmelser i arbejdstidsaftalen, som indeholder de regler, der gælder for din arbejdstid og vagtplanlægning, både i forhold til planlægning af arbejdstid og ved ændringer. 

Hvad skal du medbringe?
Medbring udskrift af egne lønsedler, arbejdstidsopgørelser og ansættelsesbrev. Det giver dig mulighed for at lave noter undervejs, samt at stille spørgsmål, der er relevant for dig. 

Forplejning
Vi serverer en sandwich og en vand under arrangementet.