Demonstration: Ja til fred - nej til invasion i Ukraine

Deltag i fredsdemonstration mod krigen i Ukraine!

Nej til Ruslands invasion i Ukraine – stop for alle krigshandlinger nu – for fred og nedrustning.

Info om arrangementet

Tid: til
Sted: Toldbodsplads 1, Aalborg
Målgruppe: Alle er velkomne!

Mød op til demonstration - her bliver sang og musik, oplæsning af digt samt tre talere.

Grundlaget for selve demonstrationen 
Ruslands ensidige anerkendelse af løsrivelsesrepublikkerne og derefter indsættelse af russisk militær i Ukraine fordømmes af FNs generalsekretær Antonio Guterres som et brud på folkeretten.

  • Europa har ikke brug for yderligere konfliktoptrapning, militær oprustning og økonomisk sanktionskrig.
  • Vi kræver derfor, at Rusland trækker soldaterne ud, og at Minsk-forhandlingerne genoptages.
  • Vi opfordrer den danske regering til at presse vores nærmeste allierede til at afstå fra flere trusler om militær og økonomisk krigsførelse og i stedet iværksætte diplomatiske forhandlinger om en mulig genoplivning af Minsk-processen i OSCE-regi og i FN, hvor også de ukrainske synspunkter tillægges betydning.
  • Vi har stærkt brug for fred i verden.
  • Vi må igangsætte en spiral af dialog og nedrustning, for at nedtrappe konfliktniveauet. Det kan kun ske igennem FN.

- Fredsforhandlinger nu!

- Støtte til fredselskende kræfter i Rusland og Ukraine.

- Nej til dansk krigsdeltagelse.

- Ja til humanitær bistand.