AFLYST - Introduktion til autismeaspektret og ADHD

Arrangementet er AFLYST!

Info om arrangementet

Kursusnummer: 9741172410
Tid: til
Sted: FOA Nordjylland, Østerport 2, Aalborg
Målgruppe: Faglige FOA-medlemmer - fortrinsvis medlemmer der arbejder indenfor området.
Ledige pladser 70
Tilmeldingsfrist: Tilmeldingsfristen er udløbet

Om foredraget 
Foredraget giver en introduktion til autismespektret og ADHD og vil blandt andet også omhandle stress og belastning hos målgruppen. Foredragsholderen, som gennem 19 år har arbejdet med børn, unge og voksne inden for autismespektret, vil endvidere komme omkring de særlige udfordringer i hverdagen, herunder socialt og sprogligt/kommunikativt samt omkring inklusion ligesom de pædagogiske tilgange i forhold til arbejdet med målgrupperne vil blive belyst og drøftet. Der vil undervejs være mulighed for at stille spørgsmål og komme med eksempler.

Foredragsholder: Annette Møller, afdelingsleder på Autismecenter Nord-Bo  

Om Annette Møller 
Underviser Annette Møller er uddannet pædagog og har en videregående efteruddannelse inden for pædagogisk psykologi. Hun har arbejdet med mennesker inden for autismespektret (børn, unge og voksne) gennem 19 år, og herunder 4 år i Børne- og ungdomspsykiatrien, i Udredningsteamet. Gennem de seneste 5 år ansat på Autismecenter Nord-Bo, først som specialpædagogisk konsulent og senest som afdelingsleder i Rådgivningsafdelingen. Rådgivningsafdelingen yder rådgivning, vejledning og supervision til borgere, pårørende og til professionelle ift. autisme og komorbiditet, f.eks. ADHD og belastningssymptomer, og ligeledes ift. de pædagogiske strategier. Desuden forestår Rådgivningsafdelingen kursusvirksomhed både internt og eksternt.