Injektion af medicin - for social- og sundhedsassistenter

HOLDET ER FYLDT OP - VI FORSØGER AT OPRETTE ENDNU ET HOLD

Lær at udføre subkutan og intramuskulær injektion af almen somatiske lægemidler og mest anvendte psykofarmaka.

Uddannelsen sluttes af med en prøve.

Info om arrangementet

Tid: til
Sted: FOA Nordjylland, Østerport 2, Aalborg.
Målgruppe: Uddannelsen retter sig mod personer, der har erfaring fra arbejdet som social- og sundhedsassistenter.
Pris: Gratis for alle medlemmer - med mindre du har en videregående uddannelse.

Uddannelsen udbydes i samarbejde med SOSU Nord.

AMU-uddannelsen foregår på to kursusdage: torsdag den 24/3 kl. 16.30-20.12 og torsdag den 31/3 kl. 16.30-20.12

Tilmelding ikke længere mulig - holdet er fyldt op!

Indhold
På baggrund af tidligere erhvervet viden om lægemidlers virkning og bivirkning kan deltageren udføre subkutan og intramuskulær injektion af almen somatiske lægemidler og mest anvendte psykofarmaka. Deltageren kan på baggrund af viden om hud og musklers anatomi og fysiologi begrunde valg af injektionsteknik og informere borgeren om de handlinger, der skal foregå. På baggrund af viden om lægemidlers subkutane og intramuskulære optagelse, kan deltageren handle hensigtsmæssigt på afvigelser fra normale lokale reaktioner ved injektion, herunder videregive relevante observationer til tværfaglige samarbejdspartnere. Deltageren kan gennemføre en injektion hygiejnisk og sikkerhedsmæssigt korrekt i henhold til gældende retningslinjer

Uddannelsen sluttes af med en prøve. Hvis du som medarbejder er på uddannelse i arbejdstiden og får løn, kan der søges VEU for løntabsgodtgørelse. Der serveres en sandwich og en sodavand hver gang. 

Kontakt

  • Ved spørgsmål til tilmelding er du velkommen til at kontakte Kursus Nord på SOSU Nord på 60394546.
  • Ved spørgsmål til uddannelsen er du velkommen til at kontakte Jytte Binderup-Ernstsen i FOA Nordjylland på 46972900.

Underviser fra SOSU Nord

https://sosunord.dk

Sidste frist for tilmelding er 20. februar 2022