Informationsmøde om uddannelsen til pædagogisk assistent på 42 uger

Er du ufaglært og over 25 år og har mere end 2 års erfaring inden for de sidste 4 år på det pædagogiske område, har du nu en oplagt mulighed for at få papirer på dine kompetencer.

Info om arrangementet

Kursusnummer: 9745232405
Tid: til
Sted: FOA Nordjylland, Østerport 2, Aalborg
Målgruppe: For ufaglærte over 25 år med mere end 2 års erfaring inden for de sidste 4 år på det pædagogiske område.
Ledige pladser 24
Tilmeldingsfrist: Tilmeldingsfristen er udløbet

OBS: Ved tilmelding kan du vælge at deltage i mødet fysisk eller online via Teams. 


Er du ufaglært og over 25 år og har mere end 2 års erfaring inden for de sidste 4 år på det pædagogiske område, har du en oplagt mulighed for at få papirer på dine kompetencer.

På samme måde er der øget fokus på kvalitet og kompetenceudvikling af dagplejere samt omsorgs- og pædagogmedhjælpere, hvor vi også forventer øget krav om uddannelsesdækning i de kommende år.

Nu retter vi blikket mod optaget i uge 44 2023 til pædagogisk assistent og her har vi et godt tilbud til dig – der er er ledige pladser og under hele uddannelsen modtager du som minimum uddannelsesløn svarende ca. kr. 24.500 uanset hidtidigt timetal. Er din løn i dag højere end uddannelseslønnen, suppleres den op fra kompetencefonden. Som udgangspunkt oplever ingen lønnedgang.

Efter endt uddannelse stiger du mellem 5 og 7 løntrin og din optjente anciennitet følger med.
For en fuldtidsansat betyder det en årlig lønstigning på ca. kr. 22.000-31.000, alt efter hvilken overenskomst du er omfattet af.

Deltag i informationsmøde og hør om dine muligheder for at komme på uddannelse. Din leder er velkommen til at deltage sammen med dig.

Til mødet vil følgende deltage:

  • Marianne Notholm-Larsen – Uddannelsesvejleder på SOSU Nord
  • Pædagogiske sektorformænd/ansvarlige i de nordjyske FOA-afdelinger

Venlig hilsen

De pædagogiske sektorformænd/ansvarlige i de nordjyske FOA-afdelinger