Generalforsamling - Sangkoret FOA

Gør din indflydelse gældende - deltag i årets generalforsamling - husk tilmelding er IKKE nødvendig.

Info om arrangementet

Tid: til
Sted: FOA Nordjylland, Østerport 2, Aalborg
Målgruppe: Sangkoret FOA

Sangkoret FOA indkalder hermed til generalforsamling i FOAs gæstekantine i Baghuset

 

Dagsorden

1.   Valg af dirigent

2.   Godkendelse af dagsorden

3.   Valg af stemme udvalg

4.   Bestyrelsens beretning

5.   Regnskab

6.   Indkomne forslag

7.   Valg til bestyrelsen:
a. Kasserer: Birte Jacobsen (modtager ikke genvalg)
b. Bestyrelses medlem: Bente Klitgaard  
c. Bestyrelses medlem: Ella Mahler  
d. Bestyrelsessuppleant: Greta Korsgaard

8.   Valg til sangerudvalget:
Alt: Birte Jacobsen
Sopran: Greta Korsgaard
Tenor: Mogens Østergård
Bas: Tage Sørensen

9.   Valg af
PR-udvalg: Mogens Jensen 
Bilagskontrollant: Jette Andersen
Bilagskontrollant: Gerda Andersen
Bilagskontrollant suppleant: Lone Ramsgaard

10. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Forslag kan sendes på mail til: posborg@jubii.dk

 

På bestyrelsens vegne


Ib René Posborg
formand