Generalforsamling i Klub FOA Sport

Gør din indflydelse gældende - deltag i årets generalforsamling.

Info om arrangementet

Tid: til
Sted: FOA Aalborg - mødelokale Kronen, Baghuset
Målgruppe: Bade- og idrætsassistenter
  • Målgruppe: Bade- og idrætsassistenter
  • Tilmeldingsfrist: 03-02-2017
  • Tilmelding til Telefon: 22930637 eller til RikkeKammaNielsen@yahoo.dk

Dagsorden.

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af forretningsorden
3. Godkendelse af dagsorden
4. Beretning
5. Regnskab
6. Resultat af ekstraordinær generalforsamling om sammenlægning af FOA Aalborg og FOA Thisted-Morsø
7. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen)
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer

 

På vegne af Klub FOA Sport - Rikke Kamma Nielsen