Generalforsamling klub 2000

Gør din indflydelse gældende - deltag i årets generalforsamling.

Info om arrangementet

Tid: til
Sted: FOA Nordjylland, Østerport 2, Aalborg
Målgruppe: Alle faglige FOA-medlemmer der er medlem af klub 2000.

Tilmelding til spisning til Jørgen Poulsen via e-mail eller sms

E-mail: jopo-aeh@aalborg.dk

Sms: 25205585

Tilmeldingsfrist: 21. marts 2017 

Program:

  • Spisning kl. 18
  • Generalforsamling kl. 19

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Godkendelse af dagsorden

4. Valg af stemmeudvalg

5. Bestyrelsens beretning

6. Regnskab v/kassereren

7. Indkomne forslag

8. Valg af kasserer - på valg er Per Andersen

9. Valg til bestyrelsen - på valg er Peter K. Jensen

10. Valg af bestyrelsessuppleanter - på valg er: Per Petersen og John Jervild

11. Valg af bilagskontrollanter - på valg er: Henning Simonsen og Per Schultz

12. Valg af bilagskontrollantsuppleant på valg er: Allan Haumann Nielsen

13. Eventuelt


Såfremt man ønsker at deltage i spisning, skal man tilmelde sig til Jørgen Poulsen.