Foredrag & debat om social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenters udvikling, opgaver og fremtidsperspektiver

Kom til foredrag med Sidsel Vinge om social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter i kommunerne. Hun har udarbejdet en analyse af udviklingen i uddannelserne, opgaverne og rammerne samt medarbejdernes perspektiv på området.

Tilmeld dig og tag dine kolleger med, så I kan lytte med og deltage i debatten om social- og sundhedshjælpernes og social- og sundhedsassistenternes fremtid.

Info om arrangementet

Kursusnummer: 9745222405
Tid: til
Sted: FOA Nordjylland, Sydhavnsvej 13, 1. sal, Thisted
Målgruppe: Alle social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, plejehjemsassistenter, plejere og beskæftigelsesvejledere som er faglige medlemmer hos FOA Nordjylland.
Ledige pladser 80
Tilmeldingsfrist: Tilmeldingsfristen er udløbet

Ældreområdet er i stigende grad til debat i Danmark, ikke mindst grundet et stigende antal ældre, og de omfattende rekrutteringsudfordringer blandt social- og sundhedsmedarbejdere.

Trods de udfordringer og den aktuelle debat findes der begrænset viden om social- og sundhedsmedarbejdere. Deres opgaver og kompetencer fylder ikke meget i debatten nøjagtig som man ikke sætter jobbet i perspektiv.

Sidsel Vinge som har gennemført en analyse for FOA og KL har tilvejebragt viden om de medarbejdere og det giver et indblik i opgaver og kompetencer. Derudover giver det et billede af udviklingen samt af de rammer, der er omkring det social- og sundhedsfaglige fag og dermed i sidste ende den enkelte medarbejders møde med den enkelte borger.

På den baggrund af Sidsels rapport er det et håb, at hun kan bidrage til at nuancere og præcisere debatten om social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenters forskellige uddannelse og opgaver. Det er væsentligt at den viden bliver tilgængelig blandt forskere, praktikere og beslutningstagere.

FOA Nordjylland byder på sandwich, når foredraget er slut.

På vegne af:

  • Faggruppenetværket for social- og sundhedshjælpere
  • Faggruppenetværket for social- og sundhedsassistenter, plejehjemsassistenter, plejere og beskæftigelsesvejledere