Foredrag: Forældreinddragelse – (d)rager det os?

Det er de voksnes ansvar, at de to verdener ”spiller positivt sammen” og supplerer hinanden med hver deres plads i barnets liv.

Info om arrangementet

Kursusnummer: 9741182410
Tid: til
Sted: FOA Nordjylland, Østerport 2, Aalborg
Målgruppe: Faglig FOA-medlemmer der arbejder med børn.
Ledige pladser 8
Tilmeldingsfrist: Tilmeldingsfristen er udløbet

Om foredraget:
Der er i dag stort fokus på forældreinddragelsen/-samarbejdet i de danske dagtilbud - og ikke uden grund: Ifølge forskningen kommer hjemmet og dagtilbuddet nemlig ind på en klar 1. og 2. plads, når vi ser på, hvilke elementer i det lille barns opvækst, der spiller den største rolle for dets trivsel, udvikling og læring. 
Når vi samtidig ved, at de allerfleste børn mellem 0 og 5 år passes ude – vokser op i to verdner: hjemmet og dagtilbuddet må vi svare ja: forældreinddragelse (d)rager os! Og det er de voksnes ansvar, at de to verdener ”spiller positivt sammen” og supplerer hinanden med hver deres plads i barnets liv. 
Med oplægget beskæftiger vi os med spørgsmål som: 

Hvad kendetegner et godt forældresamarbejde? 

Hvilke opmærksomhedspunkter er der i forhold til at inddrage forældrene på en måde, som giver mening for både forældre og professionelle – og dermed for barnet/børnene 
Hvad tænker jeg om emnet ift. de familier, som jeg samarbejder med? 

I en vekselvirkning mellem oplæg fra mig og drøftelse og refleksion fra dig og de andre deltagere. 

Oplægsholder:
pædagogisk konsulent og underviser Dorte Sveistrup. 

Læs mere om Dorte Sveistrup her: http://www.dsveistrup.dk/