Ekstraordinær generalforsamling i FOA Nordjylland - Aalborg

Kære medlem
Du indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i FOA Nordjyllands fagforeningshus i Aalborg.

Tilmelding ikke nødvendig.

Info om arrangementet

Tid: til
Sted: FOA Nordjylland, Østerport 2, Aalborg
Målgruppe: Alle FOA Nordjyllands faglige medlemmer.

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Godkendelse af salg af Østerport 2, Aalborg
  3. Orientering om repræsentantskabets forslag til køb af nyt fagforeningshus

Salg af fagforeningshusets grund kræver generalforsamling

I FOA Nordjylland indkalder vi til ekstraordinær generalforsamling, eftersom vi i flere år har arbejdet med at fremtidssikre fagforeningshuset – det, som medlemmerne kender på Østerport 2 i Aalborg. Vi har nu en potentiel køber af huset/grunden og har brug for, at du som medlem godkender salget.

Der er ikke tale om en forhastet disposition, men om et længerevarende strategisk arbejde med en fremtidssikring af fagforeningshuset. Undervejs har der været mange forhandlinger om mulige løsninger på det eksisterende areal omkring Østerport 2. Udover Aalborg Kommune har den politiske ledelse i FOA Nordjyllands inddraget flere interessenter i processen. Der har været møder med fokusgrupper blandt medlemmerne, blandt de ansatte samt repræsentanter fra repræsentantskabet.

I første omgang drejede det om at imødese en større renovering af det eksisterende fagforeningshus, da bygningerne trænger til at blive renoveret. En af løsningerne handlede om renovering af de eksisterende bygninger og en anden pegede på et nybyggeri ved siden af det eksisterende fagforeningshus. Den sidste løsning blev set som en del af en større plan for byudviklingen i området.

Samtidig med de mange forhandlinger om arealet på Østerport 2, har mange interesserede købere meldt sig på banen og i hele forløbet har Aalborg Kommune været involveret. De løsninger blev opgivet af økonomiske årsager, og herefter har FOA Nordjylland arbejdet med salg af fagforeningshuset. Sideløbende har den politiske ledelse arbejdet med at finde en byggegrund eller en bygning, som kan rumme fremtidens fagforeningshus. De planer ser ud til at løse sig, da vi konkret arbejder med et relevant køb af bygninger i lokalområdet.

Der er nu fundet en habil og relevant køber af Østerport 2 og i FOA Nordjylland mener vi, at det er den rette løsning, som giver os mulighed for at købe nye lokaler til FOA Nordjyllands medlemmer.

Hos både køber og sælger forudsætter en handel godkendelse af andre. Hos FOA Nordjylland forudsætter et salg (ifølge lovene), at det bliver godkendt af medlemmerne, da køb og salg af fast ejendom kræver en generalforsamling.

Vel mødt til ekstraordinær generalforsamling.

På repræsentantskabets vegne formand Kristian Gaardsøe, FOA Nordjylland.


Salg af fagforeningshusets grund kræver generalforsamling