Aalborg Byråd inviterer til borgermøde om Budget 2024-2027

Politikerne i Aalborg Byråd er i gang med forhandlingerne om næste års budget baseret på budgetforslaget, der blev præsenteret af Økonomiudvalget den 31. august.

Budgetforslaget indeholder besparelser på både anlægsprojekter og udvalgte serviceydelser. Deltag i mødet og tag dine kolleger og naboer under armen!

Info om arrangementet

Tid: til
Sted: Skansen (tidligere Solsidehallen) Lerumbakken 11, 9400 Nørresundby.
Målgruppe: Alle borgere i Aalborg Kommune.

Tid og sted: onsdag den 20. september kl. 19.00 - 21.30. Det foregår på Skansen (tidligere Solsidehallen), Nørresundby.

Tilmelding for borgere: Dialog om Budget 2024 - Aalborg Kommune (nemtilmeld.dk)

Politikerne i Aalborg Byråd er i gang med forhandlingerne om næste års budget baseret på budgetforslaget, der blev præsenteret af Økonomiudvalget den 31. august.

Budgetforslaget indeholder besparelser på både anlægsprojekter og udvalgte serviceydelser. Det skyldes, at kassebeholdningen er lav forud for, at der skal landes et budget. Den pressede økonomi skyldes en kombination af lavere befolkningsvækst pga. færre studiepladser og mindre årgange, og så skyldes det også stramme økonomiaftaler, som har forårsaget, at service- og udgiftsniveauet har været for højt i forhold til de indtægter, som Aalborg Kommune har haft.

Den 27. og 28 september mødes byrådets partier til budgetforligsforhandlinger. Her forhandler partierne om, hvordan det endelige budget skal se ud.

Inden de endelige forligsforhandlinger vil Aalborg Byråd gerne invitere alle interesserede borgere til dialog om budgettet i Skansen, Nørresundby.

Program for borgermøde

 • Velkomst
 • Mød de politiske udvalg
 • Fælles opsamling
 • Tak for i aften

Hvem kan du møde?

 • Borgmester Lasse Frimand Jensen
 • By- og Landskabsudvalget
 • Børne- og Undervisningsudvalget
 • Job- og Velfærdsudvalget
 • Klima- og Miljøudvalget
 • Senior- og Omsorgsudvalget
 • Sundheds- og Kulturudvalget

Den videre budgetproces
• Den 27. og 28 september mødes byrådets partier til forligsforhandlinger. Her forhandler partierne om, hvordan det endelige budget skal se ud.
• Den 11. oktober er der 2. behandling af budgetforslaget. Det foregår i byrådssalen i Medborgerhuset på et åbent byrådsmøde. Her bliver budgettet endeligt vedtaget.