Årsmøde for social- og sundhedsassistenter - plejehjemsassistenter - plejere og beskæftigelsesvejledere

Kom til årsmøde for social- og sundhedsassistenter, plejehjemsassistenter, plejere og beskæftigelsesvejledere

Du kan møde op i både fagforeningskontoret i Thisted og Aalborg, da vi holder selve mødet virtuelt, så alle kan høre hvad der bliver sagt i Thisted og modsat.

Tag meget gerne dine fag-kolleger med, så I samtidig får en hyggelig aften sammen. Mødet starter med spisning og siden er der valg til faggruppenetværket. Vel mødt!

Info om arrangementet

Kursusnummer: 9745212465
Tid: til
Sted: Fagforeningshuset i Thisted eller Aalborg
Målgruppe: Social- og sundhedsassistenter, plejehjemsassistenter, plejere og beskæftigelsesvejledere
Ledige pladser 80
Tilmeldingsfrist: Tilmeldingsfristen er udløbet

Dagsorden

  1. Velkomst v/ Jesper Hejlman Hermansen
  2. Godkendelse af dagsorden
  3. Oplæg v/ Torben Hollmann
  4. Valg til faggruppenetværk
    1. Ønsker du at stille op til tovholdergruppen i faggruppenetværket, kan du sende en mail til Dennis Hjelm på dehj@foa.dk. Det vil også være muligt at stille op på dagen.
    2. Valg – Afstemning.
  5. Eventuelt   

Mødet vil blive indledt med spisning.

Faggruppenetværk for social- og sundhedsassistenter, plejehjemsassistenter, plejere og beskæftigelsesvejledere