Årsmøde i Vesthimmerlands Kommunenetværk

Velkommen til årsmøde i dit kommunenetværk!

Vi holder samtidig nytårskur. Vi håber på en hyggelig aften med kollegialt samvær.

"Hold i nakken" vil underholde og det samme gør FOA Nordjyllands Cabaret.

Info om arrangementet

Kursusnummer: 9700232401
Tid: til
Sted: Aars Hotel, Himmerlandsgade 111, Aars
Målgruppe: FOA Nordjyllands faglige medlemmer i Vesthimmerlands Kommune.
Ledige pladser Ingen ledige pladser
Tilmeldingsfrist: Tilmeldingsfristen er udløbet

Dagsorden til årsmødet den 24. januar kl. 18.00 – 21:30
1. Velkomst
2. Beretning ved netværket
3. Valg til netværket – her vælges op til 8 personer (FTR, TR og AMR er valgbar)
a. Anna-Grethe Sperling (genopstiller)
4. Valg til repræsentantskabet – her vælges 3 ordinære + personlige suppleanter (FTR og TR er valgbar)

Ordinære

Personlige suppleanter

Anna-Grethe Sperling (SOSU) (genopstiller)

Martha Nielsen (genopstiller)

Mona Hansen (Pædagogisk (genopstiller)

Vakant

Anders Kristensen (Service) (genopstiller)

Kira Madsen (genopstiller)

   

5. Hovedret
6. Cabaret
7. Dessert + underholdning ved “Hold i nakken”
8. Evt.
9. Tak for denne gang

Vel mødt - Vesthimmerlands Kommunenetværk


Hvad sker der på årsmødet i kommunenetværket?
På årsmødet vælges der repræsentanter til FOA Nordjyllands Repræsentantskab – valgbare er fællestillidsrepræsentanter og tillidsrepræsentanter. På årsmødet vælges der repræsentanter til at sidde i netværksledelsen i kommunenetværket, samt suppleanter – valgbare er fællestillidsrepræsentanter, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter.

To valg
Det er to separate ting,man stiller op til og det ene forudsætter ikke det andet. Har du spørgsmål til det at være valgt til repræsentantskab og/eller kommunenetværksledelsen – og hvad det kræver af dig, hvis du ønsker at stille op, kan netværksledelsen kontaktes.

Anna-Grethe Sperling, aae@vesthimmerland.dk

Anders Kristensen, akk@vesthimmerland.dk

Kira Madsen, knma@vesthimmerland.dk

Pia Dehn Mikkelsen, pdm@vesthimmerland.dk