Årsmøde i Thisted Kommunenetværk

Velkommen til årsmøde i dit kommunenetværk!

Vi holder samtidig nytårskur. Vi håber på en hyggelig aften med kollegialt samvær.

MD Duo underholder.

Info om arrangementet

Kursusnummer: 9700232402
Tid: til
Sted: Rolighedshallen, Kastanievej 47, Thisted
Målgruppe: FOA Nordjyllands faglige medlemmer i Thisted Kommune.
Ledige pladser 2
Tilmeldingsfrist: Tilmeldingsfristen er udløbet

Dagsorden til årsmødet den 27. januar kl. 18.00 – 23.00

1. Velkomst
2. Beretning ved netværket
3. Valg til netværket – her vælges op til 8 personer (FTR, TR og AMR er valgbar)

Dorte Overgaard (genopstiller)
Hanne Lodahl Hedegaard (genopstiller)
Susanne Harbøll (genopstiller)
Torben Henningsen (genopstiller)
Christian Sørensen (genopstiller)
Vakant

4. Valg til repræsentantskabet – her vælges 3 ordinære + personlige suppleanter (FTR og TR er valgbar)

Ordinære

Personlige suppleanter

Carina Wohlgemuth(SOSU) (genopstiller)

Dorte Overgaard (genopstiller)

Christian Sørensen(Service) (genopstiller)

Vakant

Vakant

Vakant


5. Evt.

6. Spisning og underholdning
- Kl. 18.30 - spisning med Spisehusets 3 klassiske luksus menuer (en overraskelse) samt kaffe og te.
- Der kan købes øl, vand og vin til rimelige priser. Betaling kontant eller via MobilePay.
- Kl. 20.00 - musik og dans til MD DUO med mulighed for en svingom.

7. Tak for I aften kl. 23.00

Vel mødt - Thisted Kommunenetværk


Hvad sker der på årsmødet i kommunenetværket?

På årsmødet vælges der repræsentanter til FOA Nordjyllands Repræsentantskab – valgbare er fællestillidsrepræsentanter og tillidsrepræsentanter. På årsmødet vælges der repræsentanter til at sidde i netværksledelsen i kommunenetværket, samt suppleanter – valgbare er fællestillidsrepræsentanter, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter.

To valg: Det er to separate ting, man stiller op til og det ene forudsætter ikke det andet. Har du spørgsmål til det at være valgt til repræsentantskab og/eller kommunenetværksledelsen – og hvad det kræver af dig, hvis du stiller op er du velkommen til at kontakte:

Carina Wohlgemuth – cca@thisted

Christian Sørensen – chs@thisted.dk