Virtuelt årsmøde - Rebild kommunenetværk

Kunne du godt tænke dig at møde flere kolleger med samme faglige interesser som dig? Eller savner du måske et forum, hvor man kan være social, så er kommunenetværket noget for dig. Tilmeld dig årsmødet og tag aktivt del i kommune- og regionsnetværk i FOA Nordjylland.

Meld dig gerne på forhånd, hvis du ønsker at stille op!

Info om arrangementet

Kursusnummer: 9700212403
Tid: til
Sted: Virtuelt møde FOA Nordjylland
Målgruppe: FOA Nordjyllands faglige medlemmer i Rebild Kommune.
Ledige pladser 92
Tilmeldingsfrist: Tilmeldingsfristen er udløbet

Velkommen til årsmøde i dit kommunenetværk! 
Da vi desværre ikke kan mødes fysisk og dermed holde vores nytårskur i 2021, så inviterer vi dig nu til et virtuelt årsmøde.

Læs mere og bliv klogere på hvordan du bruger Teams her på siden / hjemmesiden

Hvad sker der på årsmødet i kommunenetværket?

1. På årsmødet vælges der repræsentanter til FOA Nordjyllands Repræsentantskab – valgbare er fællestillidsrepræsentanter og tillidsrepræsentanter

2. På årsmødet vælges der repræsentanter til at sidde i netværksledelsen i kommunenetværket, samt suppleanter – valgbare er fællestillidsrepræsentanter, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter. Bemærk: Det er 2 separate ting man stiller op til og det ene forudsætter ikke det andet.
Har du spørgsmål til det at være valgt til repræsentantskab og/eller kommunenetværksledelsen – og hvad det kræver af dig hvis du ønsker at stille op, kan netværksledelsen kontaktes. 

Dagsorden til årsmødet den 26. januar kl. 18:30 – 20:00

1. Velkomst ved netværket

2. Beretning fra netværket

3. Oplæg fra afdelingen v/Formand Kristian Gaardsøe

4. Valg til kommunenetværksledelsen (FTR, TR og AMR er valgbar)

a. Irma Theilgaard (genopstiller)

b. Tine Sørensen (genopstiller)        

c. Torben Sejrup (genopstiller)

d. Anita Kramer Jakobsen (genopstiller)

e. Vakant 

5. Valg til repræsentantskabet – her vælges 3 ordinære + personlige suppleanter

a. Torben Sejrup (genopstiller)          Tine Sørensen (genopstiller)

b. Inger Brøndum (genopstiller)        Vakant

c. Vakant

6. Eventuelt

7. Tak for i aften

Tilmeld dig allerede nu, og du vil få besked og vejledning om det praktiske når vi nærmer os datoen. Herunder link til det virtuelle møde. Vi vil sidde klar ved telefonerne med mulighed for support på dagen. 

Bemærk: Kun tilmeldte vil have mulighed for at stemme. Man deltager på sin egen pc, mobil, Ipad eller tablet. Afstemning sker ved brug af ”chatten” og dette vil være synlig for alle.

Vel mødt! 

Rebild kommunenetværk


Ved spørgsmål er i velkommen til at kontakte os: