Årsmøde i Morsø Kommunenetværk

Velkommen til årsmøde i dit kommunenetværk!

Vi holder samtidig nytårskur. Vi håber på en hyggelig aften med kollegialt samvær.

Underholdning v/Martin Kanstrup

Info om arrangementet

Kursusnummer: 9700232404
Tid: til
Sted: Øst Vildsund Gl. Færgekro, Sundbyvej 238, Erslev
Målgruppe: FOA Nordjyllands faglige medlemmer i Morsø Kommune.
Ledige pladser 5
Tilmeldingsfrist: Tilmeldingsfristen er udløbet

Dagsorden til årsmødet den 9. februar

  1. Velkomst
  2. Beretning ved netværket
  3. Valg til netværket – her vælges op til 8 personer (FTR, TR og AMR er valgbar)

Anne Marie Kusk (genopstiller)

Randi Boll (genopstiller)

Tanja N. Christensen (genopstiller)

Vinnie Nielsen(genopstiller)

4. Valg til repræsentantskabet – her vælges 3 ordinære + personlige suppleanter (FTR og TR er valgbar)

Ordinær

Personlig suppleant

Anne Marie Kusk (SOSU) (genopstiller)

Vakant

Ann-Lene Nielsen (Pædagogisk) (genopstiller)

Vakant

Tanja Nørgaard Christensen (Vakant for service) (genopstiller)

Vinnie Nielsen (genopstiller)

5. Middag med underholdning v/Martin Kanstrup
6. Aktivitetsforslag
7. Evt.
8. Tak for denne gang


Hvad sker der på årsmødet i kommunenetværket?
På årsmødet vælges der repræsentanter til FOA Nordjyllands Repræsentantskab – valgbare er fællestillidsrepræsentanter og tillidsrepræsentanter. På årsmødet vælges der repræsentanter til at sidde i netværksledelsen i kommunenetværket, samt suppleanter – valgbare er fællestillidsrepræsentanter, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter.

To valg
Det er to separate ting, man stiller op til og det ene forudsætter ikke det andet. Har du spørgsmål til det at være valgt til repræsentantskab og/eller kommunenetværksledelsen – og hvad det kræver af dig, hvis du ønsker at stille op, kan netværksledelsen kontaktes.

Anna Marie Kusk - trab04@morsoe.dk

Vinnie Nielsen - vni@morsoe.dk

Tanja N. Christensen - tanja.n.christensen@morsoe.dk

Marian Højriis - Mhs@morsoe.dk

Randi Boll - randi.boll@morsoe.dk