Årsmøde i Jammerbugt Kommunenetværk

Velkommen til årsmøde i dit kommunenetværk!

Vi holder samtidig nytårskur. Vi håber på en hyggelig aften med kollegialt samvær.

FOA Nordjyllands Cabaret kommer og underholder.

Info om arrangementet

Kursusnummer: 9700232403
Tid: til
Sted: Sport & Kulturcenter Brovst, Damengvej 2, Brovst
Målgruppe: FOA Nordjyllands faglige medlemmer i Jammerbugt Kommune.
Ledige pladser 4
Tilmeldingsfrist: Tilmeldingsfristen er udløbet

Dagsorden til årsmødet

  1. Velkomst med bobler
  2. Beretning ved netværket
  3. Valg til netværket – her vælges op til 8 personer (FTR, TR og AMR er valgbar)

    Line Hjorth-Jensen (genopstiller)
     

  4. Valg til repræsentantskabet – her vælges 3 ordinære + personlige suppleanter(FTR og TR er valgbar)

Ordinær

Personlige suppleanter

Lene Lykke Kjeldgaard (Pædagogisk) (genopstiller)

Vakant

Line Hjorth-Jensen (SOSU) (genopstiller)

Vakant

Vakant

Vakant

5. Evt.
6. Spisning
7. Cabaret
8. Aftenkaffe med kage
9. Tak for denne gang

Vel mødt - Jammerbugt Kommunenetværk


Hvad sker der årsmødet i kommunenetværket?

årsmødet vælges der repræsentanter til FOA Nordjyllands Repræsentantskab – valgbare er fællestillidsrepræsentanter og tillidsrepræsentanter. På årsmødet vælges der repræsentanter til at sidde i netværksledelsen i kommunenetværket, samt suppleanter – valgbare er fællestillidsrepræsentanter, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter.
 

To valg: Det er to separate ting, man stiller op til og det ene forudsætter ikke det andet. Har du spørgsmål til det at være valgt til repræsentantskab og/eller kommunenetværksledelsen – og hvad det kræver af dig, hvis du ønsker at stille op, kan netværksledelsen kontaktes.