Årsmøde for faggruppenetværk for portører

Kunne du godt tænke dig at møde flere kolleger med samme faglige interesser som dig?

Så kan du tage aktivt del i faggruppenetværket for portører.

Info om arrangementet

Kursusnummer: 9700222409
Tid: til
Sted: FOA Nordjylland, Østerport 2, Aalborg
Målgruppe: Alle FOA Nordjyllands portører som er faglige medlemmer.
Ledige pladser 92
Tilmeldingsfrist: Tilmeldingsfristen er udløbet

Årsmøde for faggruppenetværk for portører

Dagsorden:

• Velkomst v/ Jesper Hejlman Hermansen
• Valg af ordstyrer
• Valg af referent
• Nyt fra tovholdergruppen
• Nyt fra faggrupperepræsentanten
• Valg til tovholdergruppen
• Eventuelt

Ønsker du at stille op til tovholdergruppen i faggruppenetværket, kan du sende en mail Nordjylland@foa.dk att. Susanne Byrresen. Det vil også være muligt at stille op på dagen.

Mødet vil blive indledt med spisning.