Årsmøde i Aalborg Kommunenetværk

Velkommen til årsmøde i dit kommunenetværk!

Vi holder samtidig nytårskur. Vi håber på en hyggelig aften med kollegialt samvær.

FOA Nordjyllands Cabaret kommer og underholder.

Info om arrangementet

Kursusnummer: 9700232400
Tid: til
Sted: Vejgaardhallen, Vejgård Torv 3, Aalborg
Målgruppe: FOA Nordjyllands faglige medlemmer i Aalborg Kommune.
Ledige pladser 4
Tilmeldingsfrist: Tilmeldingsfristen er udløbet

Dagsorden til årsmødet den 26. januar kl. 18.00 – 21:00

1. Velkomst
2. Forret
3. Beretning ved netværket

4. Valg til netværket – her vælges op til 8 personer (FTR, TR og AMR er valgbar)

a. Liselotte Kjærup-Nielsen(genopstiller)

b. Vakant

c. Vakant

d. Vakant

e. Vakant

5. Valg til repræsentantskabet
– her vælges 8 ordinære + personlige suppleanter (FTR og TR er valgbar)

Ordinær

Personlige suppleanter

Mona Jensen(SOSU)(genopstiller)

Vakant

Annette Ottosen (Pædagogisk)(genopstiller)

Vakant

Niels Peter Osvald Larsen(Service)(genopstiller)

Vakant

Lotte Christensen(SOSU)(genopstiller)

Christinna Lund Sønderup (genopstiller)

Laila Iversen(Pædagogisk)(genopstiller)

Helen Pedersen (genopstiller)

Zita Sandberg Larsen (Pædagogisk)(genopstiller)

Liselotte Kjærup-Nielsen(genopstiller)

Helle Lund Jensen(Pædagogisk) (genopstiller)

Vakant

Svend Elming (SOSU)(genopstiller)

Vakant

6. Evt.
7. Hovedret
8. Cabaret
9. Dessert
10. Tak for I aften

Vel mødt - Aalborg Kommunenetværk


Hvad sker der på årsmødet i kommunenetværket?
På årsmødet vælges der repræsentanter til FOA Nordjyllands Repræsentantskab – valgbare er fællestillidsrepræsentanter og tillidsrepræsentanter. På årsmødet vælges der repræsentanter til at sidde i netværksledelsen i kommunenetværket, samt suppleanter – valgbare er fællestillidsrepræsentanter, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter.

To valg: Det er to separate ting, man stiller op til og det ene forudsætter ikke det andet. Har du spørgsmål til det at være valgt til repræsentantskab og/eller kommunenetværksledelsen – og hvad det kræver af dig, hvis du ønsker at stille op. Ved spørgsmål er du velkommen til at kontakte netværksledelsen:

Mona Jensen - monj-aeh@aalborg.dk
Liselotte Kjærup-Nielsen - ligi-aeh@aalborg.dk
Gitte Eldrup - gie-aeh@aalborg.dk
Helen Pedersen - heep-aeh@aalborg.dk
Louise Klarborg Bach - lokc-aeh@aalborg.dk
Helle Pia Rosengren Pedersen - herp-aeh@aalborg.dk