Årsmøde for faggruppenetværk for ledere/mellemledere

Kom til årsmøde for ledere/mellemledere og hør ekspert i arbejdsglæde Thomas Flindt.

Tag meget gerne dine leder-kolleger med, så I samtidig får en hyggelig aften sammen.

Mødet starter med spisning og siden er der valg til faggruppenetværket. Vel mødt!

Info om arrangementet

Kursusnummer: 9700212436
Tid: til
Sted: FOA Nordjylland, Østerport 2, Aalborg
Målgruppe: Faglige medlemmer som er ledere/mellemledere.
Pris: Gratis

         
Ledige pladser 89
Tilmeldingsfrist: Tilmeldingsfristen er udløbet

Dagsorden:

  1. Velkomst
  2. Valg af ordstyrer
  3. Godkendelse af dagsorden
  4. Nyt fra tovholdergruppen
  5. Nyt fra faggrupperepræsentanten
  6. Valg til faggruppenetværk
    1. Der skal vælges 1 til tovholdergruppen og 2 suppleanter. Ønsker du at stille op til tovholdergruppen i faggruppenetværket, kan du sende en mail til Dennis Hjelm på dehj@foa.dk. Det vil også være muligt at stille op på dagen.
    2. Valg – Afstemning.
  7. Valg til faggrupperepræsentant – Marjo Spetzler genopstiller
  8. Oplæg om arbejdsglæde af Thomas Flindt - læs mere nedenfor og se denne video: https://www.youtube.com/watch?v=ViDVFqkBIuE
  9. Eventuelt

Mødet vil blive indledt med spisning.

Om Thomas Flindt
Thomas Flindt har levet af at holde foredrag siden 2003 og er en af Danmarks førende eksperter indenfor Arbejdsglæde og Trivsel. Thomas har en stærk passion for at motivere mennesker til at få mest muligt ud af livet, både i og udenfor arbejdspladsen. Thomas´ foredrag inviterer til at være kreativ og nytænkende og du vil som deltager få øvelser til at balancere både kroppen og sindet i en travl hverdag. Thomas har skrevet mange artikler om arbejdsglæde og udgav bogen "Go´Arbejdsdag - Håndbog i arbejdsglæde" i 2011. Bogen er ude i 5. oplag og at finde på biblioteket.

Læs mere om Thomas Flindt: https://www.thomasflindt.dk

Thomas om sig selv
Jeg har haft den glæde (og luksus) at rejse rundt på danske arbejdspladser i mere end 18 år. Skoler, virksomheder og institutioner booker mine foredrag fordi de gerne vil inspireres. I mange år oplevede jeg mig selv som et sjovt indslag eller en “Icebreaker”på en lang kursusdag. Mange lyttede til mine ord, men det var ganske få, der virkelig omsatte ordene til praksis. De senere år oplever jeg en dybere intention til at få ordene etableret som gode vaner på arbejdspladsen. Og det med god grund, for forskning har vist, at mennesker der er glade på jobbet, er sundere, mindre syge, mere kreative og enkelte steder har man også målt, at de er mere produktive. Fremtidens arbejdsplads bliver bedre, ikke for profittens skyld, men fordi personlig trivsel bliver et vigtigt aktiv.