Velkommen til FOA Midtjylland

FOA Skive og FOA Viborg bliver til FOA Midtjylland

Velkommen til FOA Midtjylland!


Afdelingen er blevet stiftet pr. 1. juni 2021, og er en fusionering mellem tidligere FOA Skive og FOA Viborg.
Ideen om at fusionere udspringer af et generationsskifte i FOA Viborg, og en længere debat på forbundsplan om en evt. strukturdebat.

FOA Midtjylland vil arbejde for at sikre de bedst mulige forhold for vores medlemmer. Fusionen betyder, at vi kan udnytte tid og ressourcer bedre – til gavn for medlemmerne – og vi kan skabe højere fokus på vores tillidsvalgte og få mere gennemslagskraft over for politiker og arbejdsgivere.

I afdelingen er der nu 9 politiske valgte og 12 ansatte. Vi organiser ca. 5.300 medlemmer. Derudover har vi 126 tillidsrepræsentanter og 108 arbejdsmiljørepræsentanter ude på arbejdspladserne, som er klædt godt på via uddannelser gennem FOA, og som er din og dine kollegers talerør overfor bl.a. ledelsen og arbejdsgiveren.

Vi ønsker at holde fast i nærhedsprincippet, derfor kan medlemmerne stadig fremadrettet henvende sig fysisk i de samme to kontorer som anvendes i dag, men med en fælles telefonindgang.

NYT TELEFON NR PR 1. JUNI:     4697 3030
E-MAIL: midtjylland@foa.dk
Hjemmeside: https://www.foa.dk/afdelinger/foa-midtjylland


Vi sætter medlemmerne i centrum - SAMMEN GØR VI FORSKELLEN!