Ordinær generalforsamling - se dagsorden

Tilmelding til Marinus Nielsen på tlf. 2259 0889 senest den 6. marts 2023

Info om arrangementet

Tid: til
Sted: Magnus Kjærs Gade 6-8, Holstebro
Målgruppe: Medlemmer af Seniorklubben i Holstebro

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetællere

3. Formandens beretning

4. Regnskab v/kassereren

5. Indkomne forslag

6. Valg:
a. Valg af formand - på valg er Marinus Nielsen (modtager genvalg)
b. Valg af bestyrelsesmedlem - på valg er Finn Højland (modtager genvalg)
c. Valg af to suppleanter - på valg er Solveig Pedersen (modtager genvalg) 
                                                    - Ledig     
d. Valg af to revisorer - på valg er Rosa Skovsted (modtager genvalg)
                                             - på valg er Erna Jørgensen (modtager genvalg)                                           
e. Valg af to revisorsuppleanter - på valg er Hanne Markholm (modtager genvalg)
                                                                 - på valg er Adolf Nielsen (modtager genvalg)

7. Eventuelt

Tilmelding til Marinus Nielsen på tlf. 22 59 08 89 senest den 6. marts 2023 på grund af forplejning. Gerne på sms.