EN HVERDAG PÅ TRODS - foredrag om Holstebro gennem besættelsen fra 1940-1945

Foredragsholder Michael Christensen holder foredraget

Info om arrangementet

Tid:
Sted: FOA Midt- og Vestjylland, Magnus Kjærs Gade 6-8, 7500 Holstebro
Målgruppe: Medlemmer af Seniorklubben i Holstebro

Michael Christensen kommer og holder foredraget: EN HVERDAG PÅ TRODS, som er en forlængelse af foredraget TRODS ALT, fra den 15. september 2022.

Et foredrag om de fem besættelsesår, hvor vilkårene i det daglige liv blev markant ændret for alle danskere. Hvorfor valgte besættelsesmagten netop en vestjysk provinsby som Holstebro som hovedkvarter? Hvordan klarede folk skærene lokalt med rationering og stribevis af forbud?

Mere end 20 års research ligger til grund for foredraget og inddrager en enorm brevsamling skrevet af en lokal enkefrue, der - som førstehåndskilde - berettede om alt fra flæskepriser, tøjrationering og tyske soldaters march gennem Holstebros gader.

Sæt et par timer af i kalenderen og lyt til endnu et spændende foredrag af Michael Christensen.