"Den gamle gartner" kommer og spiller og underholder

Info om arrangementet

Tid:
Sted: FOA Midt- og Vestjylland, Gormsvej 5, 7400 Herning
Målgruppe: Medlemmer af Seniorklubben i Herning

"Den gamle gartner" kommer og spiller og underholder