Fagforeningsbestyrelsen

Efter 1. ordinære generalforsamling den 21. marts 2024, består Fagforeningsbestyrelsen af:

 • Susanne Andersen, afdelingsformand
 • Carsten Haglund, næstformand
 • Jens Klaris, næstformand
 • Charlotte Lund Mathiasen, formand for Social- og Sundheds-/ Kost og Servicesektoren
 • Bettina Krohn Jensen, formand for Pædagogisk Sektor 
 • Birgitte Madsen, faglig sekretær
 • Dorthe Larsen, faglig sekretær
 • Jan Vestentoft, faglig sekretær
 • Tine Lange
 • Helle Ørskov
 • Helle Birk
 • Leila Nymann Vorm
 • Kirsten Marie Jensby Nørrelykke
 • Helle Bøgh
 • Birgit Stahl Nielsen
 • Ingelise Hagelskjær Nielsen
 • Flemming Petersen
 • Emil Ejbye Thorsen, ungdomsrepræsentant

            
Suppleanter:

 • Indtrådt i bestyrelsen pr. 01-06-2024, 1. suppleant
 • Heidi Bach Henriksen, 2. suppleant
 • Martin Sønderby Domino, 3. suppleant
 • Heine Lyngskov Ebbesen, 4. suppleant

           
Øvrige valgte

 • Inge-Lise Smedsgaard Troelsen, bilagskontrollant
 • Thomas Münchow, bilagskontrollant
 • Heidi Dahlin Lysgaard, suppleant for bilagskontrollant
 • Nadia Bonde Hvidberg, suppleant for bilagskontrollant
 • Lone Mortensen, fanebærer
 • Menevse Cartilli, fanebærer