Afdelingsbestyrelsen frem til 1. ordinære generalforsamling

Frem til 1. ordinære generalforsamling for afdelingen i 2024 er der følgende medlemmer af afdelingsbestyrelsen

 • Susanne Andersen, afdelingsformand
 • Carsten Haglund, næstformand
 • Jens Klaris, næstformand
 • Charlotte Lund Mathiasen, formand for Social- og Sundheds-/ Kost og Servicesektoren
 • Bettina Krohn Jensen, formand for Pædagogisk Sektor 
 • Birgitte Madsen, faglig sekretær
 • Dorthe Larsen, faglig sekretær
 • Jan Vestentoft, faglig sekretær
 • Birgit Stahl Nielsen, Herning
 • Flemming Petersen
 • Grethe Madsen, Herning
 • Helle Birk, Holstebro
 • Helle Bøgh, Holstebro
 • Helle Ørskov, Holstebro
 • Henning Hansen, Herning
 • Ingelise Hagelskjær Nielsen, Herning
 • Joachim Birch, Holstebro
 • Karina Bergholt Jørgensen, Holstebro
 • Kirsten Marie Jensby Nørrelykke, Herning
 • Leila Nymann Vorm, Herning
 • Lisbeth Damtoft Madsen, Holstebro 
 • Susanne M. Lauritsen, Holstebro

            
Suppleanter fra Herning:

 • Gitte Hedegaard, Social- og Sundhedssektoren
 • Heidi Bach Henriksen, Social- og Sundhedssektoren
 • Inge-Lis Pedersen, Pædagogisk Sektor
 • Nana Gertsen Leer, Social- og Sundhedssektoren
 • Peter Holm, Teknik- og Servicesektoren
 • Rigmor Ingeborg Juhl, Pædagogisk Sektor

    
Suppleanter fra Holstebro:

 • Martin Sønderby Domino, Teknik- og Servicesektoren

           
Øvrige valgte

 • Elin Ælmholdt, bilagskontrollant, Herning
 • Lars Kaltoft Christensen, bilagskontrollantsuppleant, Herning
 • Tove Nielsen, bilagskontrollant, Herning
 • Inge-Lise Smedsgaard Troelsen, bilagskontrollant, Holstebro
 • Laila Kamp Puggaard, bilagskontrollant, Holstebro
 • Lissi Bertelsen, suppleant for bilagskontrollant, Holstebro
 • Bettina Krohn Jensen, 1. fanebærer, Holstebro
 • Henriette Christiansen, 2. fanebærer, Holstebro