Laila Kamp Puggaard

"Rappenskralden" fik nok af forkerte lønsedler

Det er Laila Kamp Puggaard, som kalder sig selv for en ”rappenskralde”. Årsagen er, at hun er træt af forkerte lønsedler. Som Laila meget kontant udtrykker det: ”Jeg vil ikke finde mig i at blive snydt. Jeg er færdig med ikke at få den løn, jeg skal have”.

Laila er social- og sundhedshjælper, og var igennem mange år ansat i plejeboliger i Holstebro Kommune.  Lønsedlerne dumpede ind hver måned, og Laila arbejdede i troen på, at alle tillæg med videre var i orden. Hun havde godt hørt om, at FOA tilbød at tjekke lønsedler, men troede ikke, at det var nødvendigt, når man arbejdede i en kommune.

På et tidspunkt havde én af Lailas kolleger afleveret sine lønsedler af to omgange til FOA for et løntjek – og kollegaen fik penge tilbage begge gange. Kollegaen opfordrede Laila til også at aflevere sine lønsedler og få dem tjekket igennem. Egentlig var Laila lidt ked af at gøre det, da hun stolede på, at hendes arbejdsplads havde styr på lønberegningerne.

I 2019 besluttede Laila alligevel at få tjekket sine lønsedler og afleverede for 10 år tilbage til FOA. Og der var noget at komme efter.

I 2022 afleverer FOA Midt- og Vestjylland et krav til Holstebro Kommune på for lidt udbetalt løn til Laila Puggaard. Holstebro Kommune tilbyder et ”afregningsbeløb” på kr. 30.000,-, hvilket FOA Midt- og Vestjylland afviser og sender sagen til forbundet til videre forhandling med KL.  I september 2023 fremsendes sagen igen til Holstebro Kommune, og den 5. december 2023 mødes FOA Midt- og Vestjylland  med Holstebro Kommune for at få lukket sagen, som ender med, at Laila får en efterbetaling på kr. 125.000.

Laila er tilfreds med afgørelsen og har kun ros til overs for faglig medarbejder Henriette Christiansen fra FOA Midt- og Vestjylland for den hjælp, hun har ydet.

 

Laila opfordrer alle til i første omgang at spørge deres tillidsrepræsentant om hjælp til et løntjek. Alternativt kan man kontakte FOA Midt- og Vestjylland for hjælp.