Trine og Mie

Oplæringsvejlederne i Hjemmeplejen Ulfborg VEJLEDER - men alle i huset HJÆLPER eleverne

Anna Marie Mikkelsen (kaldet Mie) og Trine Lehman Nielsen er begge oplæringsvejledere i Hjemmeplejen Ulfborg. I øjeblikket er der 7 elever, som oplæringsmæssigt er fordelt mellem Mie og Trine.

Opstart i Hjemmeplejen Ulfborg for elever i praktik
Inden eleverne møder ind for første gang i deres praktik, inviteres de på et besøg i hjemmeplejen og får blandt andet taget mål til arbejdstøj. Eleverne bliver også informeret om, hvem der står klar til at modtage dem på deres første praktikdag.

Oplæringstid for eleverne
Der er afsat 1-1½ uges oplæring for eleverne ude hos borgerne. Hvis oplæringsvejlederne har tid, tager de med eleverne ud. Ellers er eleverne ude sammen med andre kollegaer i hjemmeplejen. Først når eleverne er trygge ved at køre ud selvstændigt, starter de op med det og får ansvaret for et antal borgere, som er nøje udvalgt til eleverne i forhold til elevernes erfaring og kompleksiteten i opgaveløsningen hos borgerne. Borgerne kan også vælges med det for øje, at en elev med megen erfaring, får mulighed for at lære specielle opgaver og blive mere udfordret end elever med mindre erfaring.
Trine har opgaven med at introducere alle elever til en simulationsdukke i deres praktikperiode.

Struktureret elevvejledning i Hjemmeplejen Ulfborg
I Hjemmeplejen Ulfborg har den daglige leder valgt at lægge vejledningstiden ind i vagtskemaet for både Trine og Mie. Der er afsat 5 timer pr. elev om ugen til vejledning og studietid.
Når en elev starter i Hjemmeplejen Ulfborg, tager oplæringsvejlederen en forventningssamtale med eleven. Hvad forventer eleven og hvad forventes af eleven.
De 5 timers studietid fordeler sig med 3 timer om tirsdagen plus 2 timers hjemmestudie en eftermiddag.
Hver tirsdag mødes Trine og Mie med alle elever, hvor de 3 timers studietid bruges til undervisning, opfølgning på logbøger og opgaver. Der drøftes problematikker, som en elev måske er stødt på hos en borger, hvilket giver læring til alle om bordet. Det er også om tirsdagen, at eleverne har mulighed for 1 til 1 samtaler med oplæringsvejlederne.
Oplæringsvejlederne forsøger også at guide eleverne til at blive en kollega, som alle gerne vil arbejde sammen med.

Følgedage om fredagen
Oplæringsvejlederne har følgedage sammen med eleverne og tager med dem ud i plejen, hvor de observerer og vurderer, hvordan eleverne klarer de forskellige problematikker hos borgerne. Det giver også mulighed for at tale med eleverne om, hvordan det går. Og det er svært at evaluere sammen med eleverne, hvis man ikke er ude i plejen og ser dem sammen med borgerne.

Evalueringer
Eleverne får både en midtvejsevaluering samt en slutevaluering i praktiktiden. Men der er også en løbende evaluering af elevernes logbøger, hvor eleverne beskriver en problematik, de er stødt på i plejen.
Midtvejs i praktikken tager oplæringsvejlederne med eleverne ud på besøg hos borgerne for at se, hvordan det går, og det gentages igen, når praktikperioden kører på sidste vers.

Spørgsmål og svar
Både Trine og Mie er tilgængelige i forhold til spørgsmål fra eleverne. De mødes måske til frokost og får en snak om en problemstilling, som en elev har været ude for. Ellers kan eleverne altid ringe til både Mie og Trine. Men alle kolleger besvarer også gerne spørgsmål. Så ingen elever behøver gå hjem med en oplevelse, som ”fylder” uden at have fået talt om den. Det kan også være en problematik, som tages op om tirsdagen i studietiden, så alle om bordet kommer med i samtalen og får læring ud af det. Er der ingen problematikker fra eleverne, finder vejlederne et tema, der kan arbejdes med. Det kan være at måle blodtryk, blodsukker med videre. Vejlederne laver også opgaver, som skal afleveres af eleverne. Opgaver i fx personlig hygiejne, kommunikation og relationer, dokumentation, tavshedspligt med videre. Efterfølgende tager vejlederne en snak med eleverne om deres besvarelser.


Oplæringsvejlederne i Hjemmeplejen Ulfborg VEJLEDER eleverne, men alle i huset HJÆLPER eleverne


Logbogen
I logbogen noteres de ting, man går i dybden med og reflekterer over. Eleverne skal aflevere en ”logbog” om ugen, som vejlederne læser og kommenterer på. Eksempelvis kan en logbog indeholde et besøg hos en borger, som måske ikke gik så godt. Eleven evaluerer besøget og forholder sig til, om den teori, der er benyttet hos borgeren, måske skal ændres og forsøges med en anden måde at klare opgaven på, som er mere hensigtsmæssig.
Oplæringsvejlederne læser logbøgerne om fredagen, og tager emnerne med til evaluering om tirsdagen, hvor alle elever er samlet til studietid.

Slutord
Mie er overbevist om, at eleverne både er glade for den afsatte tid til hjemmestudier, men også for den studietid, de har sammen om tirsdagen. Trine supplerer med, at hun og Mie er rigtig glade for den tid, der er afsat om fredagen til opgavelæsning, læsning af logbøger eller til at køre med en elev ud i plejen. De er også enige om, at der er blevet mere tid for eleverne til at gå i dybden med uddannelsen, end da de selv tog uddannelsen.
Både Trine og Mie understreger, at oplæringsvejledere også kan lære af eleverne og se nye måder at gøre tingene