Pædagogisk sektor har holdt generalforsamling

Pædagogiske Sektor har den 2. marts afholdt den første ordinære generalforsamling efter fusionen imellem FOA Herning og Holstebro.

De 42 fremmødte medlemmer kunne høre sektorformand Bettina Krohn Jensen berette om:

  • Sektorens og bestyrelsens arbejde siden fusionen i april 2022
  • Udfordring med rekruttering og fastholdelse af medarbejdere
  • Dagplejens fremtid
  • Den pædagogiske assistent uddannelse
  • Løntræf - rigtig og korrekt løn
  • Inflation og kompensation til dagplejerne
  • Vigtigheden i organisering af kolleger, så FOA står stærkt i forhandlinger.

Derudover blev der valgt repræsentanter til Faggruppelandsmøderne i maj måned.